Fraktrekord för Wasaline

Wasalines frakt fortsätter att växa meddelar Wasaline i en pressrelease. Världens mest miljövänliga ropax-fartyg Aurora Botnia med högre fraktkapacitet och flera turer fortsätter skapa goda möjligheter för ökad godstrafik över Kvarken. På kvällsturen 24 september från Umeå till Vasa transporterades den största fraktvolymen någonsin sedan trafikstarten 2013.

Fartyg som hamnar i land

”Marknaden har i år har varit gynnsam och det är extra glädjande att vårt nya miljövänliga fartyg och ökade frekvens tagits emot väl av marknaden med rekordvolymökningar över Kvarken, säger Tony Ehrs, fraktdirektör på Wasaline.

Frakttonnen har ökat 25% hittills i år jämfört med 2020 och antalet fraktenheter har ökat med 22%. I september har fraktökningen i enheter varit redan 40% över fjolåret vilket är ett starkt bevis på hur väl Aurora Botnia har tagits emot av marknaden.

Det är enastående hur väl industrin har tagit emot vårt nya fartyg och det stora intresset att sköta transporterna med ett så litet miljöavtryck som möjligt. Satsningen på ökad turfrekvens och kortare överfartstid har tagits väl emot. Även passagerarnivåerna går mot nya rekord och bokningsläget är redan bättre jämfört med rekordåret 2019 före coronapandemin”, säger Peter Ståhlberg, VD på Wasaline.