Trafiken i Vasa hamn ökade kraftigt

Fartyg som hamnar i land

Även framtidsutsikterna för hamnen är goda.
Det totala tonnaget ökade med nästan 40 % från år 2021. Wasalines starka år återspeglas också i hamnens ökade transportmängder, men även den övriga godstrafiken växte.

Siffrorna för Kvarken Ports i Vasa år 2022 visar på en stark expansion av verksamheten över hela linjen. Kvarken Ports är det gemensamma hamnbolaget för Vasa och Umeå. Industrins tillväxt och den positiva trenden mot miljövänliga fartygstransporter i Vasaregionen återspeglas på flera av Kvarken Ports Vasas trafiksegment.

Det totala tonnaget ökade med nästan 40 % från år 2021. Wasalines starka år återspeglas också i hamnens ökade transportmängder, men även den övriga godstrafiken växte.

  • Totalt tonnage fraktgods: 1,35 miljoner ton (+39 %)
  • Passagerartrafik: 266 282 passagerare (+ 147 %)
  • Fartygsanlöp: 819 (+ 11 %)

– Tillväxten var stark (+53 %) bland annat inom maskiner och utrustning, dit också komponenter för vindkraftverk räknas, och inom osågat virke, ett för oss nytt varuflöde som ska uppfylla behoven hos kraftverket i Vasklot. Det här är transporter som tidigare skett enbart via landsväg. Dessutom steg antalet fartygsanlöp till över 800, vilket är ett alla tiders rekord i Vasa hamn, säger Teijo Seppelin, verkställande direktör för Kvarken Ports och tillägger:

– År 2022 var ett alldeles ypperligt år för oss och det är fantastiskt att se hur våra gemensamma ansträngningar ger resultat. Driftsförutsättningarna för världens miljövänligaste passagerar- och bilfärja, Wasalines Aurora Botnia, är nu i ordning och vi fokuserar även i fortsättningen på att stödja den industriella tillväxten och gröna omställningen i regionen. Det finns fortfarande en enorm potential för en övergång från väg- till sjötransporter.

Investeringar i framtiden genom samarbete

Vasa hamn fortsätter att investera kraftigt i projekt som i första hand syftar till att förbättra konkurrenskraften hos industrin i regionen. Byggandet av den första fasen av förlängningen av lastkajen ska enligt planerna inledas under andra kvartalet 2023.

– Byggprojektet kommer att fördubbla kapaciteten för stora lastfartyg, vilket kommer att skapa förutsättningar för en effektivare hantering av lastfartygen och även minska den trängsel i fartygstrafiken som vi till exempel upplevde förra sommaren. Dessutom satsar hamnen kraftigt på att utöka lagerytorna och vi driver utvecklingsarbetet och planeringen framåt så att vi snabbt ska kunna uppfylla GigaVaasa-aktörernas behov, säger Tommi Tuominen, utvecklingsdirektör för Kvarken Ports.

I slutet av 2022 inskaffade hamnoperatören Blomberg Stevedoring i Vasa i en ny mobil kran med en lyftkapacitet på 208 ton. Den nya kranen kompletterar de två befintliga mobilkranarna som vardera kan lyfta 104 ton. I och med den här anskaffningen besitter hamnen i Vasa Nordens största lyftkapacitet med mobilkran i en hamn, något som gör det möjligt att hantera krävande projekt även långt in i framtiden.

– När det gäller utvecklingsprojekt har vi en tydlig plan för att bättre kunna tillgodose industrins nuvarande behov i regionen, i linje med målen för koldioxidneutralitet. Utöver det här finns det en annan helhet som vi satsar kraftigt på. Det är att möjliggöra miljövänliga transporter för framtida nya aktörer, tillägger Tuominen.

Anna Måtts-Fransén, logistikexpert på VASEK, som samarbetar med Kvarken Ports i hamnutvecklingsprojektet, är inne på samma linje som Tuominen:

– Hamnens roll har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Hamnen ska fungera som en möjliggörare och redan nu erbjuda digitala möjligheter och olika koncept för utrymmen och lagring, utgöra en energihubb, med mera, men i ännu högre grad i framtiden. Vasa hamn har redan utvecklats i den här riktningen, och vi ser nu att takten och behovet av det här bara tilltar.