Stäng meny

Umeå hamn möter regionens logistikbehov och bidrar till de globala målen

Umeå hamn är en viktig anläggning för hela Norrland, Norrbotten och Österbotten då mycket av regionens inkommande och utgående gods passerar här. Den knyts också ihop med regionens och Umeå kommuns övriga anläggningar via järnväg och vägar samt närheten till flygplatsen som endast ligger 20 min bort med bil. Närheten till Vasa och Umeås geografiskt strategiska placering tillsammans med den tillväxt som sker i regionen innebär att hamnen behöver rustas och utvecklas för framtidens logistiklösningar.

Visionsbild av Umeå hamn

Visionsbild av Umeå hamn 2026

Umeå hamn befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod som sträcker sig framåt under flera år. Kommunfullmäktige har godkänt ett investeringsprogram för perioden 2020-2026 på sammanlagt 1,4 miljarder kronor – projekt avser tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av ytterligare lager och magasinsbyggnader samt förbättringar av farleden för att motsvara ökande djupgående för fler och större fartyg.

EU logo regionala utvecklingsfonden

Vill du veta mer om byggprojekten i Umeå hamn?

Kontakta Mikael Isaksson

VD Umeå Hamn AB

mikael.isaksson@umea.se
+46 70 619 91 50

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Prenumerera på bygginformation från Umeå hamn

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp