Stäng meny

Ansökan tillstånd

Kvarken Ports förvaltar hamnområdet och övervakar att internationella och nationella bestämmelser följs där. Säkerheten i hamnen är gemensam för alla hamnanvändare. Den som lägger märke till något inom hamnområdet som utgör ett hot mot säkerhet eller hälsa ska meddela sin förman eller hamnpersonalen.

Kvarken Ports övervakar och beviljar tillstånd på hamnens allmänna områden.

  • Fotograferingstillstånd
  • Tillstånd för heta arbeten
  • Passertillstånd
  • Tillstånd för LNG-tankning
  • Dykningstillstånd
  • Arbetstillstånd för oljehamnens område och EX-områden
  • Tillstånd att anlända till hamnens bannät

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp