Ansökan om tillstånd

Hamnen är ett ISPS-område och därmed ett speciellt skyddat område där vissa aktiviteter kräver speciellt tillstånd. Använd formulären nedan för att söka tillstånd för tillträde och fotografering.