Stäng meny

Lots och bogsering

Säkerheten är en viktig del som genomsyrar Kvarken Ports arbete. Det innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö inom den egna verksamheten. Trafiksäkerheten är en självklar del av detta, där lots och bogsering med lokal kännedom är en förutsättning, och en viktig tjänst i vårt servicerbjudande.

För Umeå hamn råder lotsplikt för alla fartyg över 90 m. Men vi rekommenderar även kortare fartyg att nyttja tjänsten där lokal kännedom saknas. Lotsarna har god kännedom om farleden och andra förhållanden - allt för att göra anlöp och avfärd så smidigt och säkert som möjligt.

Lots- och bogseringstjänster tillhandahålls av Sjöfartsverket som har verksamhet i Umeå hamn.

Kontakta Sjöfartsverket för att beställa lots eller läs mer om tjänsterna:
Lotsning (sjofartsverket.se)

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp