Lots och bogsering

Säkerheten är en viktig del som genomsyrar Kvarken Ports arbete. Det innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö inom den egna verksamheten. Trafiksäkerheten är en självklar del av detta, där lots och bogsering med lokal kännedom är en förutsättning, och en viktig tjänst i vårt servicerbjudande.

För Umeå hamn råder lotsplikt för alla fartyg över 90 m. Men vi rekommenderar även kortare fartyg att nyttja tjänsten där lokal kännedom saknas. Lotsarna har god kännedom om farleden och andra förhållanden - allt för att göra anlöp och avfärd så smidigt och säkert som möjligt.

Lots- och bogseringstjänster tillhandahålls av Sjöfartsverket som har verksamhet i Umeå hamn.

Kontakta Sjöfartsverket för att beställa lots eller läs mer om tjänsterna:
Lotsning (sjofartsverket.se)