Avfallshantering i Umeå hamn

I Umeå hamn tar vi emot avfall från våra besökande fartyg. Det fartygsgenererade avfallet tas emot enligt Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg. Regelverket och våra rutiner är till för att avfallet ska tas om hand på ett så miljömässigt riktigt sätt som möjligt. Därför ser vi det som en viktig uppgift att hålla en hög servicegrad och se till att fartygen smidigt kan lämna det avfall som uppkommit på resan till Umeå hamn.

Avfallsdeklaration ska skickas in i samband med att fartygsanmälan görs. Fartygsanmälan samt inlämning av avfallsdeklarationen ska göras senast 24 timmar innan ankomst.

Hur lämnar man avfall i Umeå hamn?

  1. En avfallsdeklaration Pdf, 150 kB. fylls i och skickas med e-post till umeaseatraffic@kvarkenports.com senast 24 timmar innan ankomst. Deklarationen kan skrivas under antingen digitalt i pdf-formuläret eller fysiskt. Deklarationen ska dock alltid skickas in digitalt.

    Ni hittar formulär för avfallsdeklarationen här:
    Avfallsdeklaration Pdf, 150 kB.

  2. Hamnen bekräftar anmälan via e-post och tilldelar en tid då avfallet kan lämnas.

  3. När avfallets tas emot kommer ni få hjälp att lägga avfallet rätt och samtidigt kontrolleras att det som lämnas stämmer överens med det avfall som har anmälts.

  4. När avfallet är mottaget och kontrollerat kommer ni får ett digitalt avfallskvitto.

  5. Hamnen rapporterar in avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Har du frågor gällande den praktiska avfallshantering i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Planerare Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Har du frågor gällande avfallshanteringen eller hur du fyller i avfallsdeklarationen?

Kontakta Viktoria Larsson

Hamningenjör Miljö Umeå

viktoria.larsson@kvarkenports.com
+46 70 617 32 89

Jakob Hardell, Kvarken Ports