Incidentrapportering

Välkommen till Kvarken Ports incidentrapportering för externa aktörer. Vid avvikelser, riskobservationer och övriga fel som inte är akuta vänligen rapportera in dessa via vår externa portal.

Kranar i hamnen

För att rapportera in via portalen klickar du på "Portalen för incidentrapportering" nderst på sidan som tar dig till portalen som ligger på en extern sida. I portalen väljer du:

  • Under Välj arbetsställe, väljer du Felanmälan extern.
  • Under Välj kategori väljer du antingen Felanmälan extern eller Riskobservation och fyller sedan i formuläret. Riskobservation kan lämnas konfidentiellt.

Gå vidare till Portalen för incidentrapportering