Stäng meny

Farled i Umeå hamn

Inseglingstiden till Umeå hamn är mycket kort, endast 1 h från lotsstationen Väktaren till kaj.

Kranar i hamnen

Frågor om farleden i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Umeås farled klarar idag ett maximalt djupgående på 11 meter (endast läktring), eller maximalt djupgående farled till kaj på 10,2 m.

Den maximala fartygslängd som är godkänd är 215 m.

Lots är ett måste för samtliga fartyg över 90 m, men rekommenderas även till mindre fartyg. Mer om lotstjänster finner du under Hamnservice och Lots och bogsering.

Siktbegränsningar

Följande fartyg är begränsade av dagsljus, samt minst en nautisk mils sikt

Farleder

Umeå hamn / torrlast

Umeå hamn / Energikajen

Obbola energikaj

Dödvikt >

25 000 ton

21 000 ton

17 000 ton

LÖA >185 m

Djupgående >

9,2 m

9,0 m

9,0 m


Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp