Trafiklista Umeå hamn

Förväntade fartyg

Anlöp

Fartyg

Kaj

Estimerad ankomst

Predikterad ankomst

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2025

SCA OBBOLA

Södra kajen

2024-02-26 15:00

-

2024-02-26 22:00

Malmo

Tunadal

SCA Shipping AB

2017

CAPELLA

Pirkajen

2024-02-27 06:00

-

2024-02-28 15:00

-

-

-

2027

SCA OSTRAND

Södra kajen

2024-02-27 18:00

-

-

-

-

SCA Shipping AB

1997

DELFIN

Norra kajen

2024-02-28 17:00

-

2024-03-01 15:00

-

-

-

2028

VESTANHAV

Norra kajen

2024-02-29 05:00

-

2024-03-01 05:00

-

-

-

2026

SCA ORTVIKEN

Södra kajen

2024-02-29 11:00

-

-

-

-

SCA Shipping AB

2035

TELLUS

-

2024-02-29 12:00

-

2024-02-29 23:59

Porvoo

Porvoo

-

Fartyg i hamn

Anlöp

Fartyg

Kaj

Ankomstdatum

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2021

LISTERVIK

Norra kajen

2024-02-22 20:34

2024-02-25 01:00

Vasteras

-

-

Aktuellt väder i Umeå hamn

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78