Trafiklista Umeå hamn

Förväntade fartyg

Anlöp

Fartyg

Kaj

Estimerad ankomst

Predikterad ankomst

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2420

Oscar

-

2024-07-16 22:00

-

2024-07-17 11:30

Vaasa

Uusikaarlepyy

-

2430

Oscar

-

2024-07-19 15:30

-

2024-07-19 22:00

Vaasa

-

-

2423

Keit

Gustafsudde

2024-07-20 20:00

2024-07-20 20:14

2024-07-23 18:00

Ridham Dock

-

AF Shipping AB

2422

EK-RIVER

Oljekajen

2024-07-22 03:00

-

2024-07-22 23:59

Porvoo

-

-

2405

SCA OBBOLA

Södra kajen

2024-07-22 12:00

-

2024-07-22 21:00

Malmo

Tunadal

SCA Shipping AB

2258

HANSEATIC SPIRIT

Gustafsudde

2024-12-28 08:00

-

2024-12-28 19:00

-

-

-

Fartyg i hamn

Anlöp

Fartyg

Kaj

Ankomstdatum

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2256

AURORA BOTNIA

Färjeläge 1 S

2024-05-18 19:10

2024-05-18 20:06

Vaasa

Vaasa

-

Aktuellt väder i Umeå hamn

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78