Trafiklista Umeå hamn

Förväntade fartyg

Anlöp

Fartyg

Kaj

Estimerad ankomst

Predikterad ankomst

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2246

SCA ORTVIKEN

Södra kajen

2024-05-28 17:00

-

2024-05-28 21:00

-

-

SCA Shipping AB

2259

RIX WARRIOR

Norra kajen

2024-05-29 06:00

-

-

-

-

-

2247

SCA OBBOLA

Södra kajen

2024-05-30 11:00

-

2024-05-30 21:00

-

-

SCA Shipping AB

2264

EK-STREAM

Oljekajen

2024-05-31 12:00

-

2024-06-01 12:00

Porvoo

Porvoo

-

2268

Heinz G

Södra kajen

2024-06-03 06:00

-

2024-06-05 15:00

-

-

AF Shipping AB

2258

HANSEATIC SPIRIT

Gustavsudde

2024-12-28 08:00

-

2024-12-28 19:00

-

-

-

Fartyg i hamn

Anlöp

Fartyg

Kaj

Ankomstdatum

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2256

AURORA BOTNIA

Färjeläge 1 S

2024-05-18 19:10

2024-05-18 20:06

Vaasa

Vaasa

-

Aktuellt väder i Umeå hamn

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78