Järnväg

Elektrifierat järnvägsspår går hela vägen ut till Umeå hamn från Umeå centrum där man smidigt når Botniabanan och Norrbotniabanan samt stambanan. Det innebär flera fördelar för dig som önskar transportera gods i en kombination med järnväg och sjö.

Järnvägsterminal i Umeå hamn

Terminalen i hamnen har två st 400 m spår och en asfalterad yta på 55x400 m. Här kan gods smidigt lossas och lastas för vidare transport.

Den totala längden spår i hamnen är hela 12 500 m (varav 5 000 m är elektrifierat).

Vill du veta mer om möjligheterna i Umeå hamn?

Kontakta Christer Nederstedt

Marknad- och försäljningschef Umeå

christer.nederstedt@kvarkenports.com
+46 70 597 82 86

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Frågor om järnvägsterminalen i Umeå hamn?

Kontakta Jakob Härdell

Drift och transportutvecklare

jakob.hardell@kvarkenports.com
+46 70 557 17 77

Jakob Hardell, Kvarken Ports