Kajer

Sju olika kajer, obegränsat antal möjligheter.

Kvarken Ports Vasa svarar på frakt- och passagerartrafikens krav med hjälp av 7 olika kajer. Kajerna och ramperna i Vasa hamn ger möjlighet till LoLo-, RoRo-, bulk- och flytandebulk-, container- och passagerartrafik. Vasa hamn har kajer med en totallängd av 1 343 m och djupgåendet är 6,8 till 9 m. Färskvatten och landström finns på de flesta av kajerna. Avloppsvatten kan också tas omhand från fartyg som trafikerar passagerarhamnen.

Kajplatserna delas ut i ankomstordning och det fartyg som kommer först, får service först. Hamnövervakningen sköter om förtöjning och lösgöring. Tjänsterna skall beställs minst en timme i förväg via nummer +358 (0)40-567 29 75.

Längd 214 m

Maxdjup 9 m

Längd 145 m

Maxdjup 9 m

Längd 240 m

Maxdjup 7 m

162 m

2 RoRo-ramper

Maxdjup 6,8 m

Längd 160 m

2 RoRo-ramper

Maxdjup 7,3 m

Längd 180 m

Maxdjup 8,6 m

Längd 105 m

Maxdjup 9 m