Vintersjöfart

Säker och effektiv fartygstrafik också vintertid.

Foto: Jaakko Salo

I Vasa hamn utgör isen vanligen ingen större utmaning, men vintertid påverkar ändå tillfrysningen av hamnens havsområden fartygstrafiken och på vintern ger trafikledsverket begränsningar utgående från väder- och isförhållanden samt fartygets isklass och bärighet. De gällande begränsningarna kan kontrolleras här:http://baltice.org/ports/

En typisk vinter blir havsområdet istäckt i januari och de sista isarna smälter senast i april. Trots det fasta istäcket löper trafiken till hamnen smidigt året om. De statliga isbrytarna har hand om isbrytningen i farleden till Vasa. Också i hamnen finns beredskap för de utmaningar som isen för med sig, bolaget Vaasan Hinaus Oy sköter isbrytningen i hamnområdet och i vändbassängen. Isbrytning framför en kaj bör beställas minst 2 timmar före fartygets ankomst. Också fartygets avgång ska anmälas minst 2 timmar på förhand, om fartyget behöver isbrytarassistans.