Lagerytor

Mångsidiga lagerytor för lagring och hantering av olika typer av laster.

Foto: Jaakko Salo

I Vasa hamn finns ca 8 ha belagda ytor, som lämpar sig utmärkt för lagring och hantering av olika slags laster.Dessutom kan obelagda ytor erbjudas såväl inom hamnområdet som i dess omedelbara närhet. Lagerytorna är lätta att nå även med specialtransporter och de lämpar sig också för hantering och lagring av tunga laster. För transporter och tillfällig uppbevaring av farliga ämnen finns reserverade separata områden i hamnen, riskerna vid transport av farliga ämnen har kartlagts och det finns också beredskap för dem.