Farled

Farled finns både för fartyg som anländer norrifrån och söderifrån.

Foto: Jaakko Salo

Två farleder, som förenas sydost om Vasa fyr, leder fartygen tryggt in till Vasa hamn såväl från norr som från söder.Båda farlederna kan erbjuda fartyg ett djupgående på 9 m. Farledens bredd är som smalast 100 m och den har inga höjdbegränsningar. Farledens totala längd är ca 32 sjömil (60 km) och den sträcka som kräver lots är 24 sjömil från norr och 25 sjömil från söder. Hamnen har inte tidvatten, men havsvattenståndet kan variera från -60 cm till +110 cm. Ett fartygs största tillåtna bredd är 29 m och längd för fartyg 200 m. Möjlighet till ankring i de yttre delarna av farleden.

Länk till information om farleden