Kranar

Modern lyftutrustning av hög kvalitet står alltid beredd i hamnen för att lyfta både små och stora laster.

Foto: Kristian Mäki-Jussila

I Vasa hamn finns mångsidig, modern kranutrustning av hög kvalitet, som gör effektiv lasthantering av både styckegods och tunga projekttransporter möjlig. Eftersom kranarna är mobila, kan lyftoperationer utföras både på kajområden och lagerytor, dvs. precis där det behövs. Lyftkranarna på Vasas hamnområde har en lyftkapacitet på 200 t och vid tandemoperationer 300 t. I kranutrustningen i hamnen ingår Liebherr LHM 600 hamnmobilkran, 2 st. Liebherr LHM 400 hamnmobilkranar samt en Mantsinen MSK 100-8 EX750 materialhanteringsmaskin. I Vasa hamn erbjuder Blomberg Stevedoring lyftkransservice.