Magasin och lager

Mångsidiga lagermöjligheter för olika typer av laster.

Den dynamiska verksamhetsmiljön i Vasa hamn erbjuder mångsidiga lagringslösningar i en logistikmiljö som fungerar för olika slags laster. Vare sig det är fråga om torrbulk, vätskebulk, styckegods eller tunga produkter som kräver specialtransporter, finner hamnoperatörerna alltid en lagerlösning. På området finns ca 50 000 m2 täckta lagerutrymmen, varav en del också är isolerade och vid behov uppvärmda. För vätskebulkprodukter finns lagerutrymmen i oljehamnen. I Vasa oljehamn är det NEOT Group och Teboil som lagrar och hanterar oljeprodukter. I frakthamnen erbjuder Blomberg Stevedoring lagringsservice.